AHO Logo
AHO
AHO

About

The project on The Vital City sets out to explore the relevance of vitalist perspectives for understanding cities and urban cultures. More »

Den vitale byen

Hva er det som gjør en by vital? Og kan man planlegge for en vital by? Det er blant spørsmålene som diskuteres i boka Den vitale byen av Jonny Aspen og John Pløger, som nylig ble lansert på AHO. Read more »