AHO Logo

News

AHO

Strategier for digitale bytjenester

Digital teknologi er en sentral del av samfunnsutvikling og hverdagsliv, og blir stadig viktigere i byutviklingen. Dagens digitale by kommer til uttrykk gjennom den pågående digitaliseringen av tjenester, institusjoner og infrastrukturer, og gjennom de hundrevis av digitale og urbane tjenestene og applikasjonene som preger innbyggernes byliv. Digitale bytjenester har stadig mer innvirkning på byliv, byutvikling og forvaltning. I dag påvirker digitale systemer, verktøy og tjenester ikke bare hvordan byer er planlagt og styrt, men også mange aspekter av hverdagslivet. Det finnes et stort spenn av strategier for hvordan myndigheter, virksomheter og privatpersoner forholder seg til disse utviklingstrekkene. Til tross for dette er digitale bytjenester i liten grad gjenstand for overordnet bypolitikk eller statlig regulering.

Read »

AHO

New book: Future North

The Future North project has published a book on approaches to the study of Arctic landscapes. Published on Routledge, the book investigates ongoing changes in the Arctic from a landscape perspective. It examines settlements and territories of the Barents Sea Coast, Northern Norway, the Russian Kola Peninsula, Svalbard and Greenland from an interdisciplinary, design-based and future-oriented perspective.  

Read »

AHO

PhD fellowship: Design for the Nordic Digital City

Urban environments, digital data and media are increasingly interconnected. Digital technologies are becoming integral to urban and civic life in terms of public services, commerce, media, culture and education. The digitalisation of urban cultures, businesses and public sectors presents new problems but also possibilities for design, architecture and planning. Addressing this development requires interdisciplinary collaboration. Currently, the digital design sector is increasingly working on projects that involve ‘smart city’ planning and governance as well as digitalisation of urban services. At the same time, architects and urban planners proactively seek to engage with the new possibilities and expectations that the digitalisation of cities and urban living creates.

Read »

About OCULS

The Oslo Centre for Urban and Landscape Studies is located at the Institute of Urbanism and Landscape, AHO