AHO Logo

Sykkelstrategier for oslo

AHO
AHO

About the project

Hvordan skal Oslo kommune satse på sykkel i de ti neste årene?

Arbeidet med sykkelstrategien omfatter kartlegging av reisevaner, holdninger og atferd og i tillegg er dagens sykkelveinett evaluert. Grunnlagsarbeidet viser at befolkningen er misfornøyd med Oslo som sykkelby. I utformingen av byens nye sykkelstrategi er både mål og tiltak inspirert fra de beste sykkelbyene i verden.

Prosjektleder for arbeidet med sykkelstrategien var Spacescape.