AHO Logo

Helhet og nærhet i bærekraftig by- og stedsutvikling

AHO
AHO

About

En analyse av metoder og verktøy for sivilsamfunnsmobilisering, innbyggerinvolvering og medvirkning i kommunale planprosesser, by- og stedsutviklingsprosjekt More »

Pådriv på vei til flere byer

Verdens bærekraftsmål avhenger av at alle drar i samme retning. Pådriv tenker nytt om å skape handling og grenseoverskridende samarbeid. Nå er etableringer på gang i flere norske byer. 16.januar var disse samlet alle i Pådrivsenteret på Økern for å sette fart i denne ambisiøse samfunnsdugnaden.   Lisbeth Iversen participates in the Pådriv seminar på Økern d. 16.januar  2020.

View all news »

Leave a Reply