AHO Logo

Digital Urban Living

AHO
AHO

Strategier for digitale bytjenester

Digital teknologi er en sentral del av samfunnsutvikling og hverdagsliv, og blir stadig viktigere i byutviklingen. Dagens digitale by kommer til uttrykk gjennom den pågående digitaliseringen av tjenester, institusjoner og infrastrukturer, og gjennom de hundrevis av digitale og urbane tjenestene og applikasjonene som preger innbyggernes byliv. Digitale bytjenester har stadig mer innvirkning på byliv, byutvikling og forvaltning. I dag påvirker digitale systemer, verktøy og tjenester ikke bare hvordan byer er planlagt og styrt, men også mange aspekter av hverdagslivet. Det finnes et stort spenn av strategier for hvordan myndigheter, virksomheter og privatpersoner forholder seg til disse utviklingstrekkene. Til tross for dette er digitale bytjenester i liten grad gjenstand for overordnet bypolitikk eller statlig regulering. Read more »