AHO Logo

Karl Otto Ellefsen

Professor

Email
Karl.O.Ellefsen@aho.no

Biography

Karl Otto is professor at the Institute of Urbanism and Landscape. He was dean of AHO from 2002 to 2014, and is currently President of the European Association of Architectural Education.

Projects:

Experimental Urban Ecosystems Accounting (URBAN-EEA)|The Urbanization of Rural China

Publications (22)

2017

Book

Fiskevær – Myre på Yttersida

Fiskeværene er en unik del av Norges bosettingshistorie. Vinterfisket etter skrei la grunnlag for en fiskeværskultur som er spesielt velutviklet og mangfoldig i området fra Lofoten til Senja. Havner, kaier, mottak, produksjonsbedrifter, boliger og fellesbygninger kan i disse værene leses som redskap for næringa, som en fangstkulturs tilpassing og som fiskerinæringas avtrykk på land... Read »

Posts written by Karl (14)

 • AHO

  Introduction; European Architectural Education 2015 – A System in Transition

  Our topic is Architectural Education 2030. Trying to figure out the future of Architectural Education is of course not an uncommon theme for this forum. Somehow one could say that this is THE theme. However, The European 2015 context for the discussion of Architectural Education seems more tense and demanding than the framework for our discussions in the earlier decades.    

  Read »

  AHO

  RKV. Kritikk av AHO-prosjektet ÅPENT KVARTAL

  Informasjonen om parallelloppdragene og selve prosessen har blitt delt med og åpnet for en gruppe studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Dette studentprosjektet bygger på noen andre forutsetninger enn de øvrige parallelloppdragene når det gjelder behov for sikkerhet, program og arealbehov og tomteforutsetninger.

  Read »

  AHO

  Regjeringskvartalet og sikkerheten

  I 2013 ble det gjennomført en koseptvalgutredning (KVU) som lå til grunn for parallelloppdragene om Regjeringskvartalet. Det er denne utredningen Pål Henry Engh forsvarer da han fredag 26.6 kommenterer mine ti råd til Regjeringen. (Kommentar i Aftenposten d. 1.7.2015)

  Read »

  AHO

  Hva ville Jane Jacobs ment om Y-blokken?

  Argumentasjonen for å bevare Y-blokken tar stadig overraskende vendinger. I Aftenposten lørdag 13. Juni priser Karianne Bjellås Gilje Y-blokken, bygd 10 år etter Høyblokken, som et byplangrep av usedvanlig kvalitet og påberober seg den amerikanske byteoretikeren Jane Jacobs som en meningsfelle. (Kronikk Aftenposten d. 17.6.2015)

  Read »

 • AHO

  10 Råd til Regjeringen

  Ideen om å samlokalisere departementer og regjeringskontorer på Hammersborg er god. Men krever både revisjon av program og valg av noen tydelige prinsipper og ideer som kan være styrende for det videre arbeidet.   (Aftenposten kronikk d. 20.6.2015 )

  Read »

  AHO

  RKV etter parallelloppdragene

  Jeg har vært medlem av Evalueringskomiteen som denne våren har vurdert de sju prosjektene for det nye Regjeringskvartalet (RKV). Komiteen legger fram sin innstilling i dag 4.6.

  Read »

 • AHO

  Er Sverre Fehn oppskrytt?

  En fredags etter-jobb samling av arkitekter i Oslo-området reiste spørsmålet ”Er Sverre Fehn oppskrytt?”. Unge fagfolk synes å oppfatte Fehn som “the Ghost in the machine” i norsk arkitektur. En ånd som både usynlig og utilgjengelig ligger bak den stille kunnskap av verdier, roller og arbeidsmåter som dominerer deler av den norske varianten av disiplinen. Derfor spør de, tilsynelatende vitebegjærlige og åpent og uten ambisjon om ”Ghost busting”: Er Fehn oppskrytt og har arven fra mannen tatt rollen som spøkelse?  

  Read »

  AHO

  Øyeblikksbilder

  24 norske kontorer stiller ut på Galleri Rom i Maridalsveien 23. Enkle installasjoner, plansjer og modeller, alt betalt av de som stiller ut, kortfattet, av noen ganske fort gjort og uten tanke på å nå et publikum utenfor faget. Slikt kan det av og til bli en mangslungen og interessant utstilling av. Dersom det som vises har brodd og dybde.

  Read »